Ado.net ile datagrid 2 - Papatyam Forum

Papatyam Forum

Go Back   Papatyam Forum > ..::.BİLGİSAYAR & TEKNOLOJİ.::. > Web Master Kaynakları > ADO.NET-ADO

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler
Alt 08 February 2008, 16:29   Mesaj No:1

tamerr89

Papatyam Paylaşımcı Üyesi
Avatar Otomotik
Durumu:tamerr89 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Papatyam No : 1196
Üyelik T.: 09 December 2007
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Yaş:34
Mesaj: 212
Konular:
Beğenildi:
Beğendi:
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Ado.net ile datagrid 2

Ado.net ile datagrid 2

Kod:
Bildi?imiz gibi datagrid nesnesi Ado.net içerisindeki en geli?mi? özelliklere sahip veritabany nesnesi.Bundan önceki makalemde datagrid nesnesine giri? yapmy?tyk. ?imdi ayny datagrid nesnesine ek özellikler ekleyerek fonksiyonunu geni?letelim.

Di?er makalemdeki örne?e ek <asp:datagrid> etiketine OnSortCommand olayyny ekliyoruz.Bu bizim datagrid’i olu?turdu?umuzda hangi sütuna göre syrala yapaca?ymyzy seçmemize olanak veriyor.Ayryca <asp:BoundColumn> etiketine ise SortExpression="ad"
ekliyoruz ; bu syralama esnasynda veritabanyndaki hangi sütunu seçmesi gerekti?ini belirtiyor.


<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" src="data.aspx.vb" Inherits="data" %>
<HTML>
	<HEAD>
		<title>DataGrid 2</title>
		
	</HEAD>
	<body >
		<form id="Form1" method="post" runat="server">
<ASP:DataGrid 
 id="listtalepler" 
 runat="server"
 Width="90%"
 BorderColor="black"
 CellPadding=3 
 CellSpacing="0"
 Font-Name="Trebuchet MS"
 Font-Size="10pt"
 ForeColor="Black"
 BackColor="Beige" 
 HeaderStyle-BackColor="Burlywood"
 HeaderStyle-Font-Bold="True"
 AutoGenerateColumns="False"
  OnSortCommand="Sort_Grid">
   <Columns>
  
   <asp:BoundColumn 
   HeaderText="AD" 
   DataField="ad"
SortExpression="ad"
   
  />
  <asp:BoundColumn 
   HeaderText="Soyad" 
   DataField="soyad"
SortExpression="soyad"
	
  />
  
    
 </Columns> 
</asp:DataGrid>
		</form>
	</body>
</HTML>

-----data.aspx.vb-------

Imports System.Data
Imports System.Data.OleDbPublic Class data
 Inherits System.Web.UI.Page
 Protected WithEvents listtalepler As System.Web.UI.WebControls.DataGrid


#Region " Web Form Designer Generated Code "

 'This call is required by the Web Form Designer.
 <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()

 End Sub

 Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Init
  'CODEGEN: This method call is required by the Web Form Designer
  'Do not modify it using the code editor.
  InitializeComponent()
 End Sub

#End Region

 Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

  If Not IsPostBack Then
   Dim DBConn As OleDbConnection
   Dim DBCommand As OleDbDataAdapter
   Dim DSPageData As New DataSet()
   DBConn = New OleDbConnection("provider=" _
    & "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _
    & "DATA SOURCE=" _
    & Server.MapPath("db/veritabanim.mdb;"))
   DBCommand = New OleDbDataAdapter _
    ("Select * From tbltalep " _
    & " order by ad" , DBConn)
   DBCommand.Fill(DSPageData, _
    "talepler")
   listtalepler.DataSource = _
    DSPageData.Tables("talepler").DefaultView
   listtalepler.DataBind()
  End If
 End Sub

‘ Sort_Grid olayyny tanymlayarak syralamama yapmamyza olanak veriyoruz. 

Sub Sort_Grid(ByVal Sender as Object, _
 ByVal E as DataGridSortCommandEventArgs)
  Dim DBConn as OleDbConnection
  Dim DBCommand As OleDbDataAdapter
  Dim DSPageData as New DataSet
  DBConn = New OleDbConnection("provider=" _
   & "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _
   & "DATA SOURCE=" _
   & Server.MapPath("db/veritabanim;"))
  DBCommand = New OleDbDataAdapter _
   ("Select * From tbltalep " _
   & "Order By " _
   ‘ e.sortExpression.ToString() olayy tyklady?ymyz sütunu syralyyor 
& E.SortExpression.ToString(), DBConn) 
  DBCommand.Fill(DSPageData, _
   "talepler")
     listtalepler.DataSource = _
    DSPageData.Tables("talepler").DefaultView
   listtalepler.DataBind()

End Sub

End Class
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Papatyam Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Datagrid kontrolü yardimiyla kayit düzenlemeupdatecancel ve delete islemleri tamerr89 asp.net 0 29 March 2008 12:01
Ado.net ile datagrid 1 tamerr89 ADO.NET-ADO 0 08 February 2008 16:30

Yeni Sayfa 1

www.papatyam.org Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Papatyam Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

                       Instagram         

Papatyam alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.